Dear customers

We have limited operation in 2018. Time to go fishing ;)
Have a great season!

Objednávka zboží

 1. Internetový obchod Fliesfactory.com je katalogem zboží, které může zákazník objednat prostřednictvím odeslání objednávky v příslušné sekci obchodu.
 2. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.
 3. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se bez zbytečných prodlev odebrat objednané zboží a zaplatit celou částku za objednané výrobky a služby.
 4. Celková částka k úhradě je po vložení zboží do košíku a zvolení požadovaného druhu dopravy zobrazena v sekci obchodu "Objednávka", po kliknutí na odkaz "Show list". Tato cena je konečná, je včetně expedičních nákladů a nákladů spojených s platbou a je po automatickém přepočtení dle denního kurzu uváděna v zákazníkem zvolené měně.
 5. Objednávka je považována za platnou v momentě úspěšného zapsání do databáze objednávek, o čemž je zákazník automaticky informován na osobní emailovou adresu, která je součástí povinných kontaktních údajů, poskytovaných dodavateli.
 6. Dodavatel má právo objednávku odmítnout, a to zejména v případě pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka zboží řádně odebrat a zaplatit. O odmítnutí objednávky bude dodavatel zákazníka bez zbytečných prodlev informovat telefonicky, nebo emailem.
 7. Objednávka může být ze strany prodejce zrušena z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby v popisu, nebo ceně výrobku.

Dodání zboží

 1. Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je zboží expedováno do 14 dnů od přijetí objednávky.
 2. Udávané skladové zásoby jsou orientační. Dodavatel si vyhrazuje právo nedostupné zboží nedodat, případně dodat jen část objednaných položek.
 3. Objednané zboží je dodáno na adresu uvedenou v objednávce (nedohodnou-li se strany jinak, nebo není-li zákazníkem v poznámce k objednávce uvedeno jinak).
 4. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Není-li stanoveno jinak, náklady na dopravu hradí zákazník. Konkrétní způsob dodání a platby si zvolí zákazník sám (viz. objednávkový formulář).
 5. Cena dopravy se řídí ceníkem, uvedeným v sekci webu Shipping. Provozovatel stránek FliesFactory.com si vyhrazuje právo ceník dopravy kdykoliv změnit.
 6. Je-li zboží zasíláno na náklady dodavatele (výslovně uvedeno v detailu výrobku a v objednávce), vyhrazuje si dodavatel právo zvolit optimální způsob dopravy sám.
 7. Při převzetí zásilky od dopravce je zákazník povinnen zásilku překontrolovat a o případném poškození obalu, či obsahu zásilky neprodleně informovat prodejce.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu a to do 14dnů od převzetí zásilky. Zboží zákazník zašle zpět na níže uvedenou kontaktní adresu v neporušeném stavu a v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky opotřebení, ani nesmí být jinak snížena jeho prodejní hodnota. Zákazníkovi je navrácena celková cena, kterou zaplatil za zboží, včetně nákladů na dopravu a balné, uvedených na faktuře.
 2. Případné reklamace uplatňuje zákazník na kontaktní adrese:
  Ing. Karel Stýblo
  Tiché údolí 8/2
  25263 Roztoky
 3. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 4. K reklamovanému zboží zákazník přiloží průvodní dopis s číslem faktury, podrobný popis závady a uvede jak závada vznikla. Pravdivost údajů potvrdí vlastnoručním podpisem.
 5. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.
 6. Reklamované zboží zasílá zákazník k reklamaci zajištěno tak, aby v průběhu přepravy k dodavateli nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

 1. Poskytnutím osobních údajů zákazník uděluje dodavateli souhlas s jejich uchováním a zpracováním.
 2. Veškeré osobní údaje, které zákazník při odeslání objednávky dodavateli poskytuje, budou využity výhradně za účelem vyřízení objednávky a nebudou v žádné podobě předány třetí osobě.
 3. K nákupu v internetovém obchodu FliesFactory.com se není nutné registrovat. Rozhodne-li se zákazník přesto registrovat, je jeho přihlašovací heslo důkladně chráněno šifrou tak, aby ho ani osoba s přístupem do databáze nemohla přečíst v originální podobě.
 4. Na žádost zákazníka dodavatel odstraní z databáze všechny osobní údaje zákazníka, s výjimkou údajů potřebných k účetnictví, které dodavatel ze zákona vede.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
 2. Provozovatel stránek FliesFactory.com si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.
Order
€ 0.00,-
List is empty
...
Bestsellers


EUR 0,00

power & design © 2006 - 2019 Karel Stýblo